Tặng tài khoản Slidesgo

Slidesgo là một dịch vụ miễn phí của thương hiệu Freepik. Đây có lẽ là một nền tảng khá quen thuộc với các bạn khi thiết kế Slide. Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm về Slidego nhé!

Slidesgo là gì?

Slidesgo được giới thiệu là “Các mẫu PowerPoint và Google Trang trình bày miễn phí để nâng cao bản trình bày của bạn.” Bạn có thể tải xuống hàng nghìn mẫu PowerPoint và mẫu Google Trang trình bày để sử dụng.

Tương tự như Freepik, Slidesgo cung cấp 2 gói đăng ký, trả phí và miễn phí. Người dùng miễn phí có thể tải xuống 2 (nếu chưa đăng ký) 10 mẫu PowerPoint miễn phí (nếu đăng ký gói cao cấp, cao cấp). Người dùng trả phí có thể tải xuống tự do hơn.

Lưu ý khi sử dụng

Giấy phép người dùng

Bạn có thể sử dụng các mẫu Slidesgo miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.

Bạn không có thẩm quyền:

Cấp phép lại, bán hoặc cho thuê bất kỳ nội dung Slidesgo nào (hoặc các phiên bản sửa đổi)
Phân phối nội dung từ trang web Slidesgo trừ khi được sự cho phép rõ ràng của Slidesgo
Lưu trữ nội dung Slidesgo dưới dạng cơ sở dữ liệu để phân phối trực tuyến hoặc ngoại tuyến
Cung cấp mẫu Slidesgo (hoặc phiên bản sửa đổi của mẫu Slidesgo) cho những người khác
Nếu bạn là người dùng Slidesgo nâng cao, bạn phải:

Chia sẻ Nội dung đã Điều chỉnh ở định dạng có thể chỉnh sửa với các cá nhân có tên người dùng đang làm việc để tạo hoặc sửa đổi Nội dung được Điều chỉnh.
Việc sử dụng Nội dung được điều chỉnh được phép ở định dạng không thể chỉnh sửa như sau:

Sử dụng các điều chỉnh trong các bài thuyết trình cá nhân, chuyên nghiệp, kinh doanh, giáo dục và quảng cáo hoặc tiếp thị mà khán giả công cộng hoặc riêng tư có thể xem để bán danh mục đầu tư, được chia sẻ trên các nền tảng học tập hoặc e-learning, mạng nội bộ hoặc bất kỳ nền tảng phân phối nội dung nào khác cho phép truy cập vào sửa đổi hoặc tải xuống nội dung.
Xuất bản các bản chuyển thể ở các định dạng không thể chỉnh sửa trong các ấn phẩm trực tuyến hoặc điện tử, bao gồm các trang web (sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp), blog (sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp) hoặc phương tiện truyền thông xã hội, miễn là tuân thủ tất cả các yêu cầu ghi nhận tác giả.
Mọi việc sử dụng khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
Các mẫu Slidesgo không được sử dụng cho các mục đích sau:

Bán lại, chuyển nhượng, cấp phép phụ, chia sẻ hoặc cung cấp cho các bên thứ ba (i) Mẫu Slidesgo, bất kể định dạng nào (ngoại trừ các mục đích sử dụng được phép ở trên). trong Phần 1), (ii) Nội dung ở định dạng có thể chỉnh sửa (ngoài những mục đích sử dụng được phép đề cập trong Phần 2 của Điều này) và / hoặc (iii) bất kỳ tác phẩm nào là kết quả của những điều đã nói ở trên.
Sử dụng bất kỳ phần tử nào tạo nên mẫu hoặc bản thích ứng Slidesgo của bạn (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở: trang trình bày, văn bản, biểu tượng, vectơ, ảnh, v.v.) với mẫu hoặc bản thích ứng Slidesgo của bạn. Nếu người dùng muốn sử dụng các yếu tố cấu thành các mẫu Slidesgo hoặc nội dung được điều chỉnh riêng làm biểu tượng, vectơ hoặc ảnh, họ phải tải xuống trực tiếp từ www.freepik.com và / hoặc www.freepik.com và / hoặc www.freepik.com.vn. Flaticon .com, người dùng tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của từng nội dung trang web

Tài khoản Slidesgo Premium

Với tài khoản trả phí Slidesgo, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các mẫu cao cấp và tất cả các trang trình bày khác trong phần freemium: bao gồm các cấu trúc đồ họa khác nhau và nội dung đồ họa cao cấp từ Freepik và Flaticon, mang đến cho bạn nhiều tùy chọn và khả năng thay thế bản trình bày Các yếu tố đồ họa trong tài liệu.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống tối đa 100 mẫu mỗi tháng, xem các mẫu không có quảng cáo, nhận hỗ trợ ưu tiên và được phép chia sẻ bản trình bày của mình ở định dạng có thể chỉnh sửa. Không có tín dụng cho nguồn của Slidesgo.

Nếu bạn thực sự muốn tiết kiệm thời gian khi làm việc trên các bản trình bày và nhận được nhiều tài nguyên hơn bao giờ hết, thì đăng ký gói trả phí là cách tốt nhất.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
>