Các Thực Hành Tốt Nhất Cho Google Adwords

Th8 11, 2018
Google
0 0

1 Chính sách phê duyệt quảng cáo
2 Chính sách cho Trang đích
3 Sản phẩm không được cho phép
4 Giải quyết vấn đề chính sách
5 Mẹo để giảm thiểu vi phạm chính sách

Chú ý: Các chính sách đề cập ở đây chưa phải là tất cả những chính sách Google
Adwords có, mà chỉ là những chính sách hay gặp phải nhất tại thị trường Việt Nam.
Ngoài ra, các chính sách trình bày trong tài liệu này chỉ được cập nhật cho đến thời điểm
09/01/2014.

1. Chính sách phê duyệt quảng cáo

  • Quảng cáo sẽ được phê duyệt trong vòng 24h sau khi được tạo hoặc sau lần chỉnh sửa cuối cùng.
  • Nếu quảng cáo chưa được phê duyệt sau 24h, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ qua đường link này, qua tab Trợ giúp trong tài khoản hoặc gọi điện vào số 1800-9294 và chọn xét duyệt quảng cáo, sử dụng ID khách hàng của bạn.
  • Trong trường hợp yêu cầu qua tab trợ giúp: chỉ sử dụng “Chấp nhận quảng cáo” nếu vấn đề liên quan đến xét duyệt quảng cáo.

2. Kiểm soát sinh sản và bệnh xã hội
Các sản phẩm không được phép quảng cáo ở Việt Nam dưới chính sách này là:
– Sản phẩm kiểm soát sinh sản như thuốc tránh thai, bao cao su, v.v
– Que thử thai, sản phẩm hỗ trợ vô sinh
– Bệnh viện và thuốc điều trị bệnh xã hội
– Xét nghiệm kiểm tra bệnh xã hội (ngoại trừ xét nghiệm HIV)
Các sản phẩm được phép quảng cáo ở Việt Nam dưới chính sách này là:
– Nạo, hút thai
– Đồ chơi tình dục (không bao gồm bao cao su)
– Sản phẩm hỗ trợ đời sống tình dục…

TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.