Những Đặc Điểm Có Thể Target Trong Facebook Ads

Th8 11, 2018
Facebook
0 0

Nếu như bạn đang chạy quảng cáo Facebook thì Target đúng khách hàng thì bạn mới có thể tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng để bán sản phẩm. Facebook Ads cho phép chúng ta Target vào những đặc điểm nào?

 1. Target theo vị trí địa lý :Có thể điền quốc gia, thành phố, quận, huyện,….
 2. Target theo độ tuổi, giới tính, ngôn ngữ sử dụng.
 3. Target về sở thích giới tính, có các lựa chọn thích nam, thích nữ, cả nam cả nữ hoặc không xác định.
 4. Target về tình trạng hôn nhân.
 5. Target dựa theo trình độ học vấn.
 6. Target dựa vào lĩnh vực học tập (Fields of Study).
 7. Target theo trường học.
 8. Target theo năm tốt nghiệp đại học.
 9. Target dựa theo nghề nghiệp.
 10. Target dựa theo lĩnh vực (ngành công nghiệp).
 11. Target dựa theo đặc điểm hộ gia đình.
 12. Target theo dân tộc, chủng tộc, tôn giáo.
 13. Target dựa vào sở thích.
 14. Target vào hệ điều hành đang sử dụng.
 15. Target theo thời gian chơi game của người dùng (Game trên Facebook).
 16. Target theo mức độ chơi game trung bình của người dùng (Game trên Facebook).
 17. Target dựa vào các hoạt động Facebook hoặc hoạt động điện tử khác liên quan đến Facebook.
 18. Target dựa vào trình duyệt người dùng sử dụng.
 19. Target dựa theo nhà cung cấp email của người dùng.
 20. Target vào những người ở nước ngoài.
 21. Target theo thương hiệu điện thoại di động mà người dùng sử dụng.
 22. Target dựa theo hệ điều hành mobile mà người dùng sử dụng .
 23. Target dựa theo 1 số đặc điểm về điện thoại và máy tính bảng.
 24. Target dựa vào mạng kết nối điện thoại mà người dùng sử dụng.
 25. Target vào những khách hàng có khả năng cao liên quan đến những mua giải.
 26. Target vào những người có khả năng cao thích bóng bầu dục.
 27. Target dựa vào hoạt động du lịch của người dùng.
 28. Target dựa theo 1 số đặc điểm khác.
 29. Target vào những người kết nối với Page, App, hoặc tương tác với event của bạn.
 30. Target dựa theo Custom Audience.
TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.