Hướng dẫn lách text facebook

Th8 11, 2018
Facebook
0 0

Từ khóa: Hướng dẫn lách text facebook, marketing, quảng cáo facebook

1. Cách điệu text.

2. Phủ layer 10% – 20% text.

3. Đặt thêm hình ảnh vào chữ.

4. Dùng ô lưới 5×5 căn chỉnh vị trí text.

5. Cắt nội dung lớn thành 4 phần 900×900

6. Kéo dài hình ảnh bằng khoảng trắng.

TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.