Giải pháp khi tài khoản quảng cáo Facebook bị khóa (Ads Manager Error)

Đầu tiên, đơn giản nhất ai cũng biết phải khiếu nại trực tiếp ngay ở khung Ads Manager Error: Click vào Liên hệ Facebook (Contacting Facebook)

Thanh toán bị vô hiệu hóa trong Danh Mục Quản Lý

Hoặc vào trực tiếp 2 link sau:

Click theo mẫu hoặc điền theo mô tả lần cuối cùng bạn nhớ, khi mà tôi bị từ chối nhiều quá tôi chán không điền vì sao bị khóa mà chỉ nhập đơn giản nó cũng mở. Có lần mô tả đúng chuẩn bị mở rất nhanh. Vậy nên tôi khuyên nếu nhớ thì điền còn không nhớ thì chọn: Không, có, có, không có cũng được, không được thì còn phần dưới bài viết này và Upload ID (chứng minh thư của mình lên và chờ đợi)

TẢI VỀ MÁY