Bí Mật Của Facebook

Th8 13, 2018
Facebook
0 0

Toàn bộ mọi bí mật của Facebook ranking Factors.
40 thuật toán tăng hạng và 16 thuật toán phạt làm giảm hạng.
Bất kể ai muốn giỏi Marketing đều phải biết các thuật toán quan trọng này.

Các thuật toán do Facebook công bố từ 2 nămqua.
2. Công bố nghiên cứu của các tác giả trên MarketingProf và SocialBaker.
3. Trải nghiệm khi xem insights của gần 100 fanpage, hơn 20 tài khoản ads của DN trong 2 năm qua cũng như trực tiếp cầm ads chạy trong 3 năm nay.
4. Trao đổi với 2 chuyên gia FB Đủa Conference.com.sg
và 4 chuyên gia tại Việt nam.
5. Đứng giảng dạy FB cho 50 khóa học FB…

Các yếu tố tăng giảm thứ hạng của Facebook là gì?

TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.