Bí Mật Của Facebook

Các thuật toán do Facebook công bố từ 2 nămqua.
2. Công bố nghiên cứu của các tác giả trên MarketingProf và SocialBaker.
3. Trải nghiệm khi xem insights của gần 100 fanpage, hơn 20 tài khoản ads của DN trong 2 năm qua cũng như trực tiếp cầm ads chạy trong 3 năm nay.
4. Trao đổi với 2 chuyên gia FB Đủa Conference.com.sg
và 4 chuyên gia tại Việt nam.
5. Đứng giảng dạy FB cho 50 khóa học FB…

Các yếu tố tăng giảm thứ hạng của Facebook là gì?

TẢI VỀ MÁY