Setup Site Vệ Tinh Và Chiến Lược Xây Dựng Link

Phân loại backlink:

Backlink thường được phân loại dựa theo tính chất, thuộc tính của nó:

  1. Dofollow

<a href=”https://tranngocthuy.com” >Đào tạo SEO</a>

<a title=”Đào tạo SEO tại Hà Nội” href=”https://tranngocthuy.com” >Đào tạo SEO tại Hà Nội</a>

  1. Nofollow

<a href=”https://se.edu.vn” rel=”nofollow”>Đào tạo SEO</a>

Đánh giá chất lượng của backlink

1.Backlink cũng lĩnh vực.

2.Backlink dofollow.

3.Backlink có traffic.

4.Backlink có PR cao.

5.Backlink từ các site chính phủ dạng .gov.

6.Backlink khác IP class C.

Yếu tố quan trọng khi làm link

1.Độ phủ tên miền (Số lượng tên miền trỏ về).

2.Số lượng backlink trỏ về.

Phân loại site vệ tinh

1.Site vệ tinh có thể bán hàng

2.Site vệ tinh hỗ trợ backlink SEO

Chia thành 2 loại:

1.Dùng hosting tên miền

2.Dùng web 2.0 (blogspot.com, wordpress.com…)

TẢI VỀ MÁY