QUY TRÌNH SEO

Th8 11, 2018
Digital Marketing
0 0

Từ khóa: SEO, Quy trình seo, phân tích đối thủ, phân tích từ khóa, phân tích website

 1. Phân tích wedsite:
 2. Phân tích từ khóa:
 3. Phân tích đối thủ:
 4. Onpage:
 5. Off page:
 6. Rating

Bước 1: PHÂN TÍCH WEDSITE

 • Phân tích Pagerank (pr): sức mạnh wed tại thời điểm google.com cập nhập.
 • Tuổi domain: Tuổi đời domain càng cao thì các máy tìm kiếm càng tin tưởng và đánh giá cao.
 • Kiểm tra Backlink: Để biết được wed đã từng làm seo chưa.
 • Index: Wed được google index tốt không
 • Wed đã làm seo:
  + Kiểm tra lượng backlink chất lượng không.
  + Có link xấu không, wed bị phạt không.
  + Seo từ mới: Qua bước 2.
  + Seo từ đã seo rồi: Qua bước 3.
 • Wed chưa làm seo: Qua bước 2.

Bước 2: PHÂN TÍCH TỪ KHÓA

Có 3 dạng từ khóa chính:

 • Từ khóa thương hiệu.
 • Từ khóa tiềm năng: nghách ( dài).
 • Từ khóa xu hướng.

Bước 3: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.

 • Search từ khóa cần seo: kiểm tra 3-4 đối thủ trong top 10.
 • Phân tích độ cạnh tranh từ khóa:

+ Intitle:”từ khóa”.

+ Intitle:từ khóa.

+ Inurl:”từ khóa ko dấu”

+ Inurl:từ khóa ko dấu

+ Inanchor: 4 cái trên

Bước 4: ONPAGE

 • HTML: Tối ưu các thẻ H1-H6.
 • Content:

+ Tiêu đề: Từ khóa đầu câu.

+ URL friendly.

+ Thẻ meta description: 120-150 ký tự.

+ Mật độ keyword: + 1 keyword/đoạn.

+ 5 keyword/bài.

 • Cấu trúc:

     + volidator.w3.org: Kiểm tra độ tối ưu wed.

+ Di động: reponsive  va mobile (m.domain)

 • Nội dung:
  + <1200từ/bài.

+ Image < 500KB.

 • Kiểm tra tốc tộc load wed: tools.pingdom.com

Bước 5: OFF PAGE

 1. Social: Chia sẻ các bài viết lên trang mạng xã hội: Facebook, zingme, yume, G+…
 2. Link building: Xây dựng hệ thống vệ tinh.
  + Wed 2.0.
  + Link forum.
 1. XML Sitemap submit

Bước 6: RATING

 • Kiểm tra kết quả đạt được.
 • Tiếp tục quay lại bước 2.
TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.