Kỹ Thuật Tăng Tốc Bán Hàng Kết Hợp Landing Page

Introduction

Thiết kế đẹp, tập chung nội dung, tăng lòng tin, thúc đẩy hành động hợp tác.

-Giới thiệu doanh nghiệp

-Sản phẩm & dịch vụ

-Launch ứng dụng, giải pháp

-Quy trình sản xuất

-Trình bày content kiểu mới

Sales Pages

Chi tiết hình ảnh, đầy đủ nội dung, lơi ích sản phẩm, tăng tỷ lệ liên hệ mua hàng.

-Bán sản phẩm, dịch vụ

-Upsale, Cross sale

Lead – Opt-in

Bán sản phẩm giá trị cao cần bán thông tin trước. Khi có thông tin khách hàng tiến hành tư vấn, chốt sale qua điện thoại hoặc offline.

Gift & Ebook

Lưu ý quà tặng và ebook là cách sử dụng nhiều nhất để lấy thông tin khách hàng tiềm năng…

TẢI VỀ MÁY