Các Bước Xác Định Độ Khó Từ Khoá SEO

Các bước xác định độ khó từ khoá SEO
1. Google Addword Tool: Kiểm tra lượn tìm kiếm hàng tháng và độ cạnh
trang:
Kiểm tra tại: https://adwords.google.com.vn/o/KeywordTool
Dựa vào các chỉ số tìm kiếm hàng tháng ta áng khoảng như sau:
100 -> 1000: Độ khó bình thường
1000 -> 10.000: Độ khó tương đối
10.000 -> 100.000: Mức độ khó khá cao
Dựa vào độ cạnh tranh:
Khi ta kiểm tra tra ta chỉ thấy hiện Thấp, Trung bình, Cao. Hãy di chuột vào đó
bạn sẽ thấy hiện title chỉ số.
Cao nhất là 1, và những giá trị > 0.1 thì độ khó cũng cần chú ý hơn.

2. Dựa vào kết quả tìm kiếm (SERP) và phân tích đối thủ SEO:
– Chỉ số SERP (Search engine results page) là tổng số website cạnh tranh từ
khoá. Chỉ số càng cao tương ứng cạnh tranh sẽ cao.
Việc phân tích được đối thủ đang làm gì với từ khoá khác quan trọng trong định
độ khó từ khoá, dưới đây là một số cách kiểm tra:
– Check PageRank, Backlink, Internal Link (Liên kết nội), Kiểm tra Google Search
từ khoá trong website ra sao: site:domain.com “từ khoá”
– Hãy chú ý kết quả tìm kiếm xem sử in đậm, mức độ hiển thị của từ khoá của
các đối thủ. Xem 1,2,3 trang nếu mức độ tối ưu càng dày đặc tức là từ khoá đó
cạnh tranh cao, và được nhiều đối tác SEO…

TẢI VỀ MÁY