Chuyên mục: Content

Nguyên Lý Viết Lời Quảng Cáo

NỘI DUNG •Nguyênlýviếtlờiquảngcáo •Cấutrúccủathôngđiệpquảngcáo •Tiếngviệt, nhữngđiềucóthểchưabiết •Ngôntừtrongthôngđiệpquảngcáo •Lậpluậntrongquảngcáo •Viếtlờiquảngcáochoấnphẩm/ radio/ báo, tạpchí/ TVC