Yêu Cầu Thiết Kế Web

Th8 11, 2018
Branding
0 0

Từ khóa: Yêu Cầu Thiết Kế Web, thiết kế web, web, marketing

Mô hình hệ thống

Mô tả quy trình hệ thống

Giao diện cần thiết kế:

– Trang chủ.

– Trang liệt kê sản phẩm

– Trang chi tiết sản phẩm

– Trang liệt kê bài viết

– Trang thông tin chi tiết bài viết

– Trang đăng ký thành viên

– Trang đăng nhập hệ thống

– Trang quản lý giỏ hàng

– Trang liệt kê các danh mục sản phẩm

– Trang lựa chọn phương thức thanh toán

– Trang điều khiển cá nhân của khách hàng.

– Trang thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng

– Trang quản lý danh sách ơn hàng, lịch sử giao dịch

– Trang quản lý danh sách sản phẩm yêu thích

– Trang tìm kiếm sản phẩm…

TẢI VỀ MÁY

Comments are closed.